Projecten

In India ondersteunen wij twee verschillende projecten:


Weduwen in Draksharama

Vrouwen in India verkeren nog altijd in een ondergeschikte positie, dat geldt zeker voor weduwen. Volgens traditie zou een goede echtgenote nooit weduwe worden, omdat ze haar man simpelweg nooit alleen zal laten, ook niet in de dood. Een vrouw die doorleeft na de dood van haar man wordt daarom gezien als de brengster van ongeluk. Ze heeft gefaald, wordt verstoten door de familie en door de samenleving, is nergens meer goed voor. Ze komt op straat terecht, slaapt onder plastic of in een hutje. Ze moet overleven van vrijwel niets, is letterlijk onaanraakbaar geworden. 

Duizenden weduwen leven in deze omstandigheden zonder enig vooruitzicht proberen zij te overleven. Ze ontvangen van de overheid 100 rupees (2 euro) per maand, hiervan kan je zelfs in een land als India niet van leven. Het is mensonterend hoe deze weduwen moeten leven,  veel van hen zijn ook ziek en kunnen moeilijk lopen daarom is onze hulp onontbeerlijk.

Als Ambassadors Ministries willen wij hulp bieden aan deze weduwen. We hebben zelf gezien hoe groot de nood is. Weduwen die in deze mensonterende omstandigheden in kleine hutjes moeten leven. Ons hart gaat naar hen uit. Om deze rede en op grond van onze Bijbelse opdracht willen wij deze weduwen helpen. Op dit moment voeden we bijna tweehonderd weduwen en bieden we onderdak aan zestig van deze weduwen. Dit doen we door maandelijks geld te geven aan Pastor Paul. Hij zorgt ervoor dat deze weduwen voorzien worden van voedsel, verzorgingsmiddelen, medicijnen en dat andere medische kosten betaald worden. 

HELPT U MEE?
U kunt ondersteunen met een maandelijkse gift of een éénmalige gift via onderstaande button.In de sloppenwijken van Hubli

In Hubli ondersteunen we het werk van Ambassador of the Poor. Pastor John en zijn kerk reiken uit naar de hulpbehoevenden in de omgeving van de kerk met name in de sloppenwijken van Hubli. Zij hebben een diep verlangen hen te helpen. Velen aan wie zij hulp bieden zijn gehandicapt, wees of een slachtoffer van misbruik, behoeftig en arm. Ze willen een familiaire, positieve, sociale en veilige omgeving creëren, waar deze mensen welkom zijn ongeacht kaste, religie of geslacht in een sfeer van liefde en begrip.

Onze hulp aan hen is er opgericht hen te ondersteunen in hun werkzaamheden op verschillende gebieden:  

  • Home for the Homeless
    In Hubli huren zij twee huizen waar ongeveer 30-35 daklozen worden opgevangen. Onze hulp is er opgericht om bij te dragen in de kosten van de huisvesting van de huizen van Home for the Homeless.
  • from Hut to Home
    Dit omvat de bouw van woningen voor kansarme gezinnen die dakloos zijn geworden door dat de overheid hun huizen heeft gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Voor dat doel is 5 acre land aangekocht en is er een plan ontwikkeld tot een woongebied voor deze gezinnen. De gehele infrastructuur, water en stroomvoorziening zijn aan gelegd. Ze willen zo snel mogelijk beginnen met het bouwen van huizen, maar wachten nog steeds op vergunning van de overheid. Deze vergunning is afhankelijk van de ontsluiting van het wegennetwerk. Oorspronkelijk zou dit in 2017 klaar zijn, echter is dit ernstig vertraagd. We zien wel dat de overheid hard bezig is in de omgeving en dat deze sterk wordt ontwikkeld en verwachten dat uiterlijk 2021 het definitieve startsein kan worden gegeven.
  • Hulp bij specifieke acties
    Tevens willen we hulp bieden bij specifieke acties, zoals nu; door het geven van geld voor voedselpakketten voor gezinnen die hard getroffen zijn door de wereldwijde pandemie.

HELPT U MEE?
U kunt ondersteunen met een maandelijkse gift of een éénmalige gift via onderstaande button.

Ambassadors Ministries Missions

Geïnspireerd door het evangelie waarin we opgedragen worden de werken van gerechtigheid te doen geven wij hulp aan de armen, de weduwen en de wezen in derde wereldlanden met name in India.

Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

0297 348 649
info@ambasmin.org

IBAN NL17 INGB 0005 7243 63