Home


Ik hoorde Hem zeggen:
“Geeft gij ze te eten!”


Ambassadors Ministries Missions

Geïnspireerd door het evangelie waarin we opgedragen worden de werken van gerechtigheid te doen, geven wij hulp aan de armen, de weduwen en de wezen in derde wereldlanden met name in India.

In India ondersteunen wij twee projecten van twee lokale voorgangers. Pastor Paul, hij zorgt voor de weduwen in Draksharama en Pastor John die met zijn kerk omziet naar de aller armsten en behoeftigen in de sloppenwijken van Hubli.


Weduwenhuis in Draksharama, India


Vrouwen in India verkeren nog altijd in een ondergeschikte positie, dat geldt zeker voor weduwen. Volgens traditie zou een goede echtgenote nooit weduwe worden, omdat ze haar man simpelweg nooit alleen zal laten, ook niet in de dood. Een vrouw die doorleeft na de dood van haar man wordt daarom gezien als de brengster van ongeluk. Ze heeft gefaald, wordt verstoten door de familie en door de samenleving, is nergens meer goed voor. Ze komt op straat terecht, slaapt onder plastic of in een hutje. Ze moet overleven van vrijwel niets, is letterlijk onaanraakbaar geworden. 


in de sloppenwijken van Hubli, India


In Hubli ondersteunen we het werk van Ambassador of the Poor. Pastor John en zijn kerk reiken uit naar de hulpbehoevenden in de omgeving van de kerk met name in de sloppenwijken van Hubli. Zij hebben een diep verlangen hen te helpen. Velen aan wie zij hulp bieden zijn gehandicapt, wees of een slachtoffer van misbruik, behoeftig en arm. Ze willen een familiaire, positieve, sociale en veilige omgeving creëren, waar deze mensen welkom zijn ongeacht kaste, religie of geslacht in een sfeer van liefde en begrip.

Ambassadors Ministries Missions

Geïnspireerd door het evangelie waarin we opgedragen worden de werken van gerechtigheid te doen geven wij hulp aan de armen, de weduwen en de wezen in derde wereldlanden met name in India.

Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

0297 348 649
info@ambasmin.org

IBAN NL17 INGB 0005 7243 63