Over ons

Mathijs & Willemijn Piet zijn de oprichters van stichting Ambassadors Ministries Missions. Zij zijn tevens mede-oprichters en voorgangers geweest van de Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeerderbrug. Daarnaast hebben zij talloze conferenties georganiseerd in het land. Sinds een aantal jaren focussen zij zich alleen nog op hulpverlening in derde wereldlanden. Naast deze stichting, is Mathijs ook mede-oprichter en voormalig voorzitter van stichting Kinderhulp Afrika. Zij bieden weeskinderen een kansrijke toekomst door hen te voorzien van een opleiding. Samen reizen ze al 30 jaar jaarlijks naar Oeganda.

Bestuur
Naast Mathijs & Willemijn (resp. voorzitter en vice-voorzitter) neemt ook deel aan het bestuur: Henk Bruggeman (penningmeester). De functie van secretaris is vacant. Alle bestuursleden voeren hun taken geheel vrijwillig uit en ontvangen hiervoor geen beloning.

Ambassadors Ministries Missions is een algemeen nut beoogde instelling (ANBI).

Statutaire naam, contactgegevens en fiscaalnummer
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 8 april 2008 onder de naam Stichting Ambassadors Ministries Missions. De stichting is gevestigd te Aalsmeer. Kantoorhoudend aan Van Cleeffkade 15, 1431 BA. Telefoonnummer: 0297 348649 en emailadres: info [ad] ambasmin.org

Kamer van Koophandel: 34300958
Fiscaalnummer RSIN: 8193 71 531
Bankrekening: IBAN NL17 INGB 0005 7243 63

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de behartiging van het algemeen belang als,

  • het helpen, bemoedigen en ondersteunen van mensen in nood
    en in kansarme situaties
  • het helpen, bemoedigen en ondersteunen van christelijke bedieningen
    en kerken in binnen- en buitenland,
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaand
    in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Belangrijke documenten

Ambassadors Ministries Missions

Geïnspireerd door het evangelie waarin we opgedragen worden de werken van gerechtigheid te doen geven wij hulp aan de armen, de weduwen en de wezen in derde wereldlanden met name in India.

Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

0297 348 649
info@ambasmin.org

IBAN NL17 INGB 0005 7243 63